Kriminalitetsforsikring dekker formuestap som følge av straffbare handlinger begått av egne ansatte og tredjemenn.

Kritiske spørsmål som bør stilles:

  • Kan din virksomhet tåle et tap i millionklassen?
  • Er du sikker på, at din virksomhets IT system er 100 % sikret mot uautoriserte inntrengere?
  • Kontrollerer din virksomhet alle transaksjoner, som de ansatte foretar?
  • Har din virksomhets morselskap full kontroll med datterselskapenes daglige aktiviteter?