Profesjonsansvar eller rådgiveransvar dekker mangler eller feil i produkter og / eller tjenester levert.

Noen profesjonsutøvere er lovpålagt å tegne denne forsikringen.

Kritiske spørsmål som bør stilles:

  • Kan din virksomhet tåle et tap i millionklassen?
  • Har virksomheten god nok kontroll i forhold til kundedialog?