Styreansvar

Som styremedlem og ledelse kan man bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktsmotparter m.fl.

Hva er en styreansvarsforsikring?

En styreansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret som styremedlemmene og ledelsen kan pådra seg.

Hvorfor tegne styreansvarsforsikring?

Et styreverv er personlig, og som styremedlem hefter man altså i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt p.g.a. av et mulig styreansvar.